CLEARTIX FOR DOG 1-10 KG (สุนัข เหลือง)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเห็บ-หมัด ชนิดหยดหลัง สุนัขไม่เกิน 10กก. สีเหลือง ประโยชน์ : (เคลียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลัง สามารถใช้กำจัดและป้องกันเห็บหมัดอย่างได้ผลและปลอดภัย (อย วอส 243/2558)

Availability: 26 in stock
ขนาด/ราคา
จำนวน