CLEARTIX FOR DOG 20-40 KG (สุนัข ม่วง)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเห็บ-หมัด ชนิดหยดหลัง สุนัขไม่เกิน 20-40กก. สีม่วง ประโยชน์ : (เคลียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน) ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลัง สามารถใช้กำจัดและป้องกันเห็บหมัดอย่างได้ผลและปลอดภัย (อย วอส 243/2558)

Availability: 26 in stock
ขนาด/ราคา
จำนวน